Samorząd Uczniowski

14 października, 2022
W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach wyborczych z imionami i nazwiskami kandydatów. Po przeliczeniu głosów wszystko stało się jasne. Szkolna społeczność wybrała następujący skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:
Przewodniczący: Dawid Wawrzacz
Zastępca przewodniczącego: Monika Krehut
Skarbnik: Tymoteusz Bal