+48 338520733 [email protected]

Informacje dla uczniów i rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole dostępni są pedagog, psycholog i logopeda.
Rodzice mogą kontaktować się w każdej sprawie ze specjalistami poprzez e-dziennik oraz dzwoniąc bezpośrednio do sekretariatu szkoły zgodnie z harmonogramem. Pedagog – poniedziałki i środy od 10.00 do 13.30. Psycholog- czwartki od 8.30 do 9.30. Logopeda – czwartki od 10.45 do 11.30.

Telefony wsparcia – Cieszyn

Kalendarium Roku Szkolnego 2021/2022

 

Data Wydarzenie
1 września 2021 Rozpoczęcie roku szkolnego.
7 września 2021 Konferencja Rady Pedagogicznej.
8-9 września 2021 Zebrania z rodzicami klas.
wrzesień 2021 Rajd szkolny w góry.
wrzesień 2021 Diagnozy klas 1, 4 , 7 i 8.
14 października 2021 Święto Komisji Edukacji Narodowej. Wyjścia klas.
25-29 października 2021 Tydzień konsultacji dla rodziców.
1 listopada 2021 Wszystkich Świętych.
11 listopada 2021 Narodowe Święto Niepodległości. Udział delegacji szkoły w obchodach święta.
12 listopada 2021 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
listopad 2021 Wojewódzkie konkursy przedmiotowe.
23 listopada 2021 Konferencja Rady Pedagogicznej.
24-26 listopada 2021 Zebrania z rodzicami klas.
listopad 2021 Egzaminy próbne klas 8.
grudzień 2021 Wigilijki klasowe, wigilijka dla pracowników i emerytów szkoły.
22 grudnia 2021 Przewidywane oceny niedostateczne z przedmiotu oraz naganne z zachowania.
23 grudnia – 31 grudnia 2021 Zimowa przerwa świąteczna .
6 stycznia 2022 Trzech Króli.
7 stycznia 2022 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
10-14 stycznia  2022 Tydzień konsultacji dla rodziców.
25 stycznia 2022 Konferencja Klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej. Oceny śródroczne wpisane do dziennika, rodzice powiadomieni o ocenach.
28 stycznia 2022 Koniec pierwszego semestru .
14 luty-25 luty 2022 Ferie zimowe .
marzec- kwiecień 2022 Egzaminy  próbne klas ósmych.
4-8 kwietnia 2022 Tydzień konsultacji dla rodziców.
14-19 kwietnia 2022 Wiosenna przerwa świąteczna.
2 maja 2022 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
10 maja 2022 Konferencja Rady Pedagogicznej
11-13 maja 2022 Zebrania z rodzicami klas.
24-26 maja 2022 Egzaminy uczniów klas 8. Uczniowie klas 1-7 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
1 czerwca 2022 Dzień Dziecka.
14 czerwca 2022 Konferencja Klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
16 czerwca 2022 Boże Ciało.
17 czerwca 2022 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
23 czerwca 2022 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
24 czerwca – 31 sierpnia 2022 Wakacje ( ferie letnie).

Rada Rodziców

Numer Konta Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
57 8113 0007 2001 0176 5708 0001

opłata roczna za dziecko 50 zł, za drugie dziecko 25 zł