Informacje dla uczniów i rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole dostępni są pedagog, psycholog i logopeda.
Rodzice mogą kontaktować się w każdej sprawie ze specjalistami poprzez e-dziennik oraz dzwoniąc bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

Telefony wsparcia – Cieszyn

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023-24

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/24

DataWydarzenie
2 maja 2024Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych. Udział delegacji szkoły w obchodach miejskich święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
7 maja 2024Konferencja Rady Pedagogicznej.
9  maja 2024Zebrania z rodzicami klas. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania.
14-16 maja 2024Egzaminy uczniów klas 8. Uczniowie klas 1-7 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
24 maja 2024Wystawienie ocen przewidywanych rocznych.
maj- czerwiec 2024Wycieczki klasowe.
30 maja 2024Boże Ciało.
31 maja 2024Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
1 czerwca 2024Dzień Dziecka.
6 czerwca 2023Wystawienie ocen rocznych w dziennikach lekcyjnych.
11 czerwca 2024Konferencja Klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
20 czerwca 2024Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
21 czerwca 2024Zakończenie Roku Szkolnego. Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej.

 

Rada Rodziców

Numer Konta Rady Rodziców

 Wpłaty prosimy dokonywać w sekretariacie lub przelewem bankowym na numer:
 
59 8113 0007 2001 0053 7199 0001 z tytułem: składka na RR
 
Pamiętajcie składka jest dobrowolna, ale w całości służy naszym dzieciom.
 

Opłata roczna za dziecko 100 zł ( proponowana opłata 50 zł za każdy semestr).

                                                                                                                                                 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie