Informacje dla uczniów i rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole dostępni są pedagog, psycholog i logopeda.
Rodzice mogą kontaktować się w każdej sprawie ze specjalistami poprzez e-dziennik oraz dzwoniąc bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

Telefony wsparcia – Cieszyn

Kalendarium Roku Szkolnego 2022/2023

DataWydarzenie
1 września 2022Rozpoczęcie roku szkolnego. Udział delegacji szkoły w obchodach miejskich rocznicy wybuchu II wojny światowej.
7-9 września 2022Zebrania z rodzicami klas.
13 września 2022Konferencja Rady Pedagogicznej.
wrzesień 2022Rajd szkolny w góry.
wrzesień 2022Diagnozy klas 1, 4 i 8.
14 października 2022Święto Komisji Edukacji Narodowej. Wyjścia klas do kina. Pasowanie uczniów pierwszej klasy.
31 października 2022Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
październik 2022Egzaminy próbne klas 8.
1 listopada 2022Wszystkich Świętych.
11 listopada 2022Narodowe Święto Niepodległości. Udział delegacji szkoły w obchodach święta
listopad 2022Wojewódzkie konkursy przedmiotowe.
29 listopada 2022Konferencja Rady Pedagogicznej.
30 listopada – 2 grudnia 2022Zebrania z rodzicami klas. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania.
6 grudnia 2022Mikołajki w klasach
grudzień 2022Wigilijki klasowe, wigilijka dla pracowników i emerytów szkoły.
23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023Zimowa przerwa świąteczna.
23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023Zimowa przerwa świąteczna.
6 stycznia 2023Trzech Króli.
10 stycznia 2023Konferencja Klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej. Oceny śródroczne wpisane do dziennika, rodzice powiadomieni o ocenach.
13 stycznia 2023Koniec pierwszego semestru.
16–19 stycznia 2023Ferie zimowe.
marzec-kwiecień 2023Egzaminy próbne klas ósmych.
marzec 2023Rekolekcje wielkopostne w kościołach różnych wyznań.
6-11 kwietnia 2023Wiosenna przerwa świąteczna.
2 maja 2023Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych. Udział delegacji szkoły w obchodach miejskich święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
9 maja 2023Konferencja Rady Pedagogicznej.
10-12 maja 2023Zebrania z rodzicami klas. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania.
23-25 maja 2023Egzaminy uczniów klas 8. Uczniowie klas 1-7 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
26 maja 2023Wystawienie ocen przewidywanych rocznych.
maj-czerwiec 2023Wycieczki klasowe.
1 czerwca 2023Dzień Dziecka.
8 czerwca 2023Boże Ciało.  
9 czerwca 2023 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
13 czerwca 2023Konferencja Klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
22 czerwca 2023Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wolne od zajęć dydaktycznych.
23 czerwca 2023Zakończenie Roku Szkolnego. Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców

Numer Konta Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
57 8113 0007 2001 0176 5708 0001

opłata roczna za dziecko 80 zł ( proponowana opłata 40 zł za każdy semestr),   za drugie dziecko 40 zł