Revolution Train.

14 października, 2022
12 października  klasa 6a miała okazję uczestniczyć w programie z zakresu profilaktyki narkomanii.
Pociąg antynarkotykowy miał na celu skłonić do zastanowienia się nad kwestią uzależnienia i odpowiedzialności nie tylko za własne życie.
W ramach programu dzieci brały udział w badaniu ankietowym. Anonimowo odpowiadały na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego, doświadczeń z substancjami uzależniającymi itp. Wnioski z badania mogą następnie wykorzystać przedstawiciele miast i pracownicy profilaktyki.