O Szkole

Informacje o szkole

Jesteśmy jedną z najstarszych placówek oświatowych w Cieszynie.

 

Nasza szkoła  mieści się w zabytkowym, prawie stuczterdziestoletnim budynku przy placu Wolności. Współczesność miesza się tu z przeszłością, co tworzy wyjątkowy klimat. Tworzą go też najmłodsi uczniowie, którzy od lat wyróżniają się mundurkami.

Nasza niewielka szkoła ma również tę zaletę, że wszyscy się znają. Nie zatraca się indywidualności, łatwiej o demokrację i przyjazną atmosferę.

Niezaprzeczalnym atutem szkoły jest własny basen. Wszyscy uczniowie dobrze pływają i zajmują czołowe miejsca w zawodach. W czerwcu 2009 roku zakończył się  generalny remont, po którym szkoła zyskała nowoczesną pływalnię oraz salę gimnastyczną – obiekty, które z pewnością zadowolą zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Posiadamy też dwie pracownie komputerowo-internetowe, pracownię językową, pracownie fizyczno-chemiczną oraz przyrodniczą  bogato wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe, przyjazną bibliotekę, świetlicę oraz stołówkę.

Rodzice chętnie powierzają nam swoje pociechy. Doceniamy to i staramy się sprostać oczekiwaniom. Chcemy, by nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, nauczyciele mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, a szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

 

Organizujemy

 

 • coroczny rajd w Beskidy, w którym uczestniczą uczniowie, rodzice i nauczyciele
 • andrzejki, mikołajki, wigilijki szkolne
 • widowiska bożonarodzeniowe, akademie szkolne
 • atrakcyjne wycieczki klasowe
 • zawody pływackie, różnorodne konkursy oraz akcje charytatywne
 • wypoczynek w czasie wolnym – półkolonie letnie i zimowe

 

Zapewniamy

 

 • pomoc pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy 
 • dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • obowiązkowe zajęcia na basenie szkolnym
 • opiekę w świetlicy szkolnej
 • korzystanie z biblioteki szkolnej
 • możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Dobre praktyki

„Dobre praktyki” to nie tylko nowe projekty podejmowane w zależności od potrzeb i możliwości, jakie przynosi każdy kolejny rok szkolny, o czym możemy się przekonać, przeglądając stronę internetową SP4.

„Dobre praktyki” to także kreatywność oparta na doświadczeniu; działania i programy realizowane w sposób ciągły, wzbogacające ofertę szkoły, a zarazem mocno zakorzenione w tradycji Czwórki i budujące jej wizerunek w środowisku. Do takich właśnie działań możemy zaliczyć:

 • Lekcje basenu w oparciu o autorski program nauczania – o ich znaczeniu i skuteczności świadczy wysoki poziom umiejętności naszych uczniów, fakt, iż są oni rokrocznymi medalistami w zawodach pływackich;
 • Wychowanie patriotyczne – dzięki edukacji w tej dziedzinie nasi podopieczni chętnie angażują się w organizację szkolnych apeli okolicznościowych oraz uczestniczą w miejskich manifestacjach patriotycznych;
 • Uroczystość pasowania na ucznia oraz mundurki szkolne – w pierwszy dzień nauki szkolnej nasi najmłodsi uczniowie zostają pasowani na ucznia szkoły a w kolejnych dniach nauki szkolnej  otrzymują wyjątkowy prezent – mundurek szkolny – wyróżniający ich spośród uczniów innych szkół;
 • Dzień Otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów i spotkania czerwcowe z wychowawcami – od kilku lat z powodzeniem realizujemy tę formę zapoznawania się ze szkołą;
 • Tradycyjny rajd  – to impreza integracyjna, która na stałe wpisana jest w harmonogram  szkolnych wydarzeń 
 • Innowacje pedagogiczne – nauczyciele szkoły co roku zgłaszają do realizacji nowe ciekawe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;
 • Półkolonie letnie i zimowe- od wielu lat w okresie ferii zimowych oraz letnich zapewnia opiekę organizując atrakcyjne formy wypoczynku dla dzieci;
 • Międzyszkolne konkursy– na stałe wpisały się w kalendarz szkolnych wydarzeń organizowane przez szkołę: Międzyszkolny  Konkurs Plastyczny, którego finał zawsze ma miejsce w galerii Zamku Cieszyn.

Kadra i pracownicy

Dyrektor
 • Joanna Kasprzyńska ( język angielski, socjoterapia)
Wychowawcy klas 1-3
 • 1a Anna Bizoń
 • 2a Barbara Kolek
 • 3a Mariola Barcik
Wychowawcy klas 4-8
 • 4a Małgorzata Heller (matematyka, informatyka)
 • 5a Karolina Chmiel ( język polski)
 • 6a Dominika Gołębiowska ( przyroda, biologia, geografia, wychowanie fizyczne)
 • 7a Joanna Gibiec (naucz. wspomagający, wychowanie fizyczne)
 • 8a Szymon Kałuża (wychowanie fizyczne)
Nauczyciele
 • Barbara Budzińska-Lipka (wychowanie do życia w rodzinie)
 • Karolina Chmiel ( język polski)
 • Anna Czudek ( matematyka, informatyka, technika)
 • Jolana Franek ( język polski, terapeuta pedagogiczny)
 • Adrianna Galeja (chemia, fizyka)
 • Ewa Gansel (psycholog)
 • Tomasz Kanadys (informatyka)
 • Małgorzata Skałka (bibliotekarz)
 • Monika Klocek (historia, wiedza o społeczeństwie, logopeda)
 • Ewelina Konieczny ( pedagog specjalny, pedagog)
 • Aleksandra Kowalczuk (język niemiecki)
 • Bożena Macura (wychowawca świetlicy)
 • Paulina Ogrocka ( muzyka, wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający)
 • ks. Adrian Pietrasina (religia katolicka)
 • Joanna Rucka-Czernik (religia ewangelicka, gimnastyka korekcyjna)
 • Ewa Szaradowska-Zamirska (plastyka, oligofrenopedagog)
 • Damian Szymanek ( doradztwo zawodowe)
 • Patrycja Urbaczka ( język angielski)
Administracja
 • Klaudia Wira – główny księgowy
 • Halina Haręża – kierownik gospodarczy
 • Michalina Kubicius- sekretarz szkoły
 • Urszula Marciniec – starszy intendent
 • Jarosław Nowakowski – kierownik obiektu sportowego
Obsługa
 • Bogdan Rapicki
 • Krzysztof Margieta
 • Magdalena Figura
 • Marta Kopka
 • Maria Rucka
Stołówka
 • Łukasz Biegun
 • Joanna Bączek
 • Maria Rucka
 • Agnieszka Sobczak
Basen
 • Alfred Jasiński
 • Bogusław Przybyło
 • Mirosław Szumiło
 • Mirella Popek
 • Barbara Szczepańska
 • Urszula Męcnarowska
 • Jerzy Bardoń
 • Mariola Gosek-Szweda