Zajęcia profilaktyczne Revolution Train.

23 maja, 2023

Kl. 7a i 5a uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych w Revolution Train. Warsztaty miały na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie zagrożenia niesie za sobą palenie papierosów, spożywanie alkoholu czy zażywanie narkotyków. Wszystkie treści oparte były na podstawie prawdziwej historii konkretnych osób.