Układ pokarmowy bez tajemnic dla siódmoklasistów!

10 listopada, 2021

Uczniowie i uczennice klas siódmych na lekcji biologii tworzyły schemat układu pokarmowego. Lekcja nie tylko rozwijała uczniów kreatywnie, ale posłużyła również jako powtórka materiału. Relacja dostępna na FB.