Rekrutacja do klas pierwszych od 6 marca 2024.

6 marca, 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 6 marca 2024 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych: od 6 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów: od 7 marca2024 r. do 9 kwietnia 2024 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 11 kwietnia 2024 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia: od11 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2024 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 22 kwietnia 2024 r. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym rozpocznie się 25 kwietnia 2024 r. Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie: cieszyn.podstawowe.vnabor.pl