Projekt Neuro-Smog: wpływ zanieczyszczeń na rozwijający się mózg

21 października, 2021

Szanowni Rodzice,

nasza szkoła przyjęła zaproszenie do udziału w projekcie „NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń na rozwijający się mózg”, finansowanym ze środków Fundacji Nauki Polskiej.

Projekt „NeuroSmog” jest unikatowym – na skalę nie tylko Polski, ale i Europy – przedsięwzięciem podejmowanym przez naukowców z Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz psychologów-praktyków z Polski Południowej. Projekt wspierany jest także przez konsultantów z psychologii klinicznej.

Celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie jak smog wpływa na mózg dzieci, co ufamy, że przyczyni się do działań prewencyjnych w tym zakresie. Jest to zatem okazja, by realnie przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania najmłodszych. 

W ramach projektu planowane jest przebadanie ok 800 dzieci w wieku 10-13 lat z wytypowanych przez epidemiologów miejscowości w Polsce południowej. Wśród nich znajda się dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, a także dzieci bez tego rodzaju objawów. Przejdą one bezpłatne, kompleksowe badanie psychologiczne, zakończone wydaniem opinii psychologicznej. Badania będą przeprowadzone przez 18 specjalistów – psychologów z klinicznym doświadczeniem, pracujących w Państwa rejonie. Opinia pomoże nauczycielom i rodzicom we wspieraniu ich codziennego funkcjonowania i rozwoju. Dzieci zostaną zaproszone również z rodzicami do Krakowa na badanie rezonansem magnetycznym.  Jesteśmy jedną z nielicznych szkół z południowej Polski, wytypowanych do partnerstwa w projekcie.

Informuję, że zostaną wylosowane klasy i numery z dziennika, o czym będą Państwo poinformowani. Skontaktujemy się z losowo wybranymi rodzicami. 

NeuroSmog – Plakat

NeuroSmog – Zaproszenie

 Linki, gdzie można przeczytać dodatkowe informacje o projekcie:

  1. Nasza strona internetowa: https://neurosmog.psychologia.uj.edu.pl/
  1. Podcast na temat naszych badań: https://pantabletka.pl/neurosmog-jaki-jest-wplyw-smogu-na-mozg-dzieci/
  2.  Film, który opowiada o projekcie:  https://www.youtube.com/watch?v=dZtpkB51uHc&t=3s
  1. Informacja o badaniach na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://psychologia.uj.edu.pl/nauka/laboratoria/Mind-and-Environment-Center?fbclid=IwAR3-N403lYedqX0VDHnRR-1l83Lb4JNRzO8IIZWTXXcBldouX_pNg8VYw6Q
  1.   Strona Fundacji Nauki Polskiej:   https://www.fnp.org.pl/jak-smog-wplywa-na-mozgi-dzieci/?fbclid=IwAR2Jm3R59R6SaJvlr6flC5zxjNQAbbm5ZzxpeV9CHEv76mIrxpkXXzJSTy0
  1. Informacja o badaniu na stronie Puls Medycyny: https://pulsmedycyny.pl/polscy-naukowcy-sprawdza-jak-smog-wplywa-na-dzieciecy-mozg-972981
  1. Link do strony gminy Skawina, gdzie umieszczono ogłoszenie o badaniach: https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=20559&menu_id=0&fbclid=IwAR1eLJHAngkJJ13kSABc64S_O0Thyd44yy6Udsu14KD_f1HQ_krLYgDdqBI
  1. Udział kierownika projektu, prof. Marcina Szweda, w programie telewizyjnym:  https://pytanienasniadanie.tvp.pl/45321839/smog-powoduje-dysleksje-i-adhd-u-dzieci?fbclid=IwAR1sNhKaPjMAlVxGKjHsb_yOl8ApJJdw_ysJg1HmOIQuIqgDHGKf2xIltW4