NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

2 marca, 2023

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie www.cieszyn.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 6 marca (od godz. 8:00) do 22 marca (do godz. 15:00).Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz (zgłoszenie), wydrukuje je i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata dostarczy w wersji papierowej do szkoły. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice wybiorą szkołę poza obwodem, dziecko bierze udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Cieszyna (szczegóły są dostępne na stronie www.cieszyn.pl w strefie „Dla Mieszkańca” w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych” – „Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2023/2024”).Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci zarówno do oddziałów ogólnodostępnych, jak i oddziałów integracyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące są dostępne na stronie www.cieszyn.pl w strefie „Dla Mieszkańca” w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych” – „Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2023/2024”). W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest kontakt telefoniczny rodzica z dyrekcją danej szkoły.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  1. Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 6 marca, godz. 8:00 do 22 marca, godz. 15:00 (w postępowaniu uzupełniającym: od 26 kwietnia, godz. 9:00 do 9 maja, godz. 15:00).
  2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną: od 6 marca, godz. 8:00 do 23 marca, godz. 15:00 (w postępowaniu uzupełniającym: od 26 kwietnia, godz. 9:00 do 9 maja, godz. 15:00).
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 kwietnia, godz. 8:00 (w postępowaniu uzupełniającym: 16 maja, godz. 8.00).
  4. Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 12 kwietnia, godz. 8:00 do 18 kwietnia, godz. 15:00 (w postępowaniu uzupełniającym: 16 maja, godz. 9:00 do 19 maja, godz. 15:00).
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 21 kwietnia, godz. 8:00 (w postępowaniu uzupełniającym: 23 maja, godz. 8:00).