Jak być bezpiecznym na drodze i w domu?

5 października, 2022

Jak być bezpiecznym na drodze i w domu. Pod tym hasłem w dniu 30 września 2022 roku odbyły się spotkania uczniów klas młodszych z panem Strażnikiem Miejskim. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole, oraz unikania różnego rodzaju zagrożeń, np. w kontaktach z osobami obcymi. Podczas pogadanki uczniowie mieli również okazję wykazać się wiedzą na temat bezpieczeństwa na drodze, funkcji sygnalizacji świetlnej oraz pasów.  Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem uczniów. Za przeprowadzenie pogadanki serdecznie dziękujemy Straży Miejskiej w Cieszynie.