Gdy gaśnie pamięć ludzka…

7 grudnia, 2021

Nasza szkoła bierze udział w europejskim projekcie: GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
http://pamiec81.plCelem projektu jest świadome przeżywanie 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1940 roku. W ramach tego zamierzenia do tej pory przygotowaliśmy: gazetki tematyczne, zaprezentowałyśmy w szkole wystawę mobilną na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN, uczestniczyliśmy w cyklu wykładów : „ Odkrywamy historię „Solidarności”, zaprezentowałyśmy w klasach 7 i 8 film dokumentalny: „Nie zabierajcie Mamy”, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. I wiele innych. Przed nami jeszcze kilka zadań między innymi: budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych – wystawa „40 lat po stanie wojennym”, na która to nasi uczniowie przynieśli eksponaty oraz szkolny konkurs tematyczny, który odbędzie się 13 grudnia.