Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

30 sierpnia, 2021

1 września
Klasa 1 – godz. 10.00. Zapraszamy uczniów wraz z jednym rodzicem/opiekunem, sala 23

Klasa 2, 3 i 4 – godz. 10.00
2a – sala 21
3a – sala 22
4a – sala 17

Klasy 5-8 godz. 9.30.
5a – sala 13
6a – sala 14
7a – sala 15
7b – sala 12
8a – sala 3
8b – sala 2

Prosimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – prosimy uczniów o założenie maseczki przed wejściem na teren szkoły.