Harmonogram powrotu uczniów do szkoły

Informujemy, iż w związku z planowanym powrotem  uczniów do szkoły od dnia 17 do 28 maja 2021r nauczanie w klasach 4-8 będzie prowadzone w systemie hybrydowym. Nauczanie klas 1-3 od dnia 4 maja odbywa się stacjonarnie.
W naszej szkole nauczanie hybrydowe odbywać się będzie według poniższego harmonogramu:
Klasy 8a, 8b, oraz 4a i 5a lekcje stacjonarne w szkole od 17 do 21 maja 2021. Lekcje zdalne 24 maja i 28 maja.
Klasy 6a,6b,7a,7b lekcje zdalne od 17 do 21 maja 2021. Lekcje stacjonarne dnia 24 i 28 maja 2021. Klasy sportowe 6a i 7a w pierwszym tygodniu nauczania hybrydowego mają wszystkie lekcje zdalne (również wf na który wcześniej uczniowie przychodzili do szkoły).
W dniach 25-27 maja 2021r w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klas 1-7 mają wówczas dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Od 31 maja planowany jest powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów.

Przypominamy, iż na terenie szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zakażeniom Covid-19. Obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły, w częściach wspólnych maseczki zasłaniające usta i nos, zasady dystansu. Rodzice i osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły. Kontakt z nauczycielami odbywa się poprzez e-dziennik. Kontakt ze szkołą telefonicznie 338520733 oraz mailowo: [email protected]