Pracownie komputerowe

"Pracownie komputerowe dla szkół" oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, czyli tzw. ICIM, to projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i od 2004 roku realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektów jest pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury informatycznej szkół i placówek oświatowych poprzez wyposażenie ich w pracownie komputerowe. Warunkiem, który muszą spełnić szkoły, by otrzymać sprzęt komputerowy, jest przygotowanie  odpowiedniego pomieszczenia oraz właściwe przeszkolenie nauczycieli, mających pełnić funkcję opiekunów pracowni.
Nasza szkoła spełniła warunki niezbędne do wzięcia udziału w obu projektach, dzięki czemu w grudniu 2005 roku otrzymaliśmy pierwszą pracownię komputerową, od stycznia 2008 posiadamy ICIM w bibliotece szkolnej, zaś od czerwca 2008 roku w szkole działa druga pracownia. Z bardzo dobrze wyposażonych komputerów i urządzeń multimedialnych w obu pracowniach oraz w bibliotece mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
Opiekunami pracowni komputerowych są nauczycielki matematyki i informatyki - Małgorzata Macura (sala nr 12) oraz Anna Czudek (sala nr 13), zaś nad prawidłowym funkcjonowaniem ICIM czuwa nauczyciel-bibliotekarz Małgorzata Skałka.

"Pracownie komputerowe dla szkół" oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”