Lekcja patriotyzmu
Majowe obchody 2014

W tym roku już 28 kwietnia rozpoczęliśmy majową lekcję patriotyzmu. Zapoczątkowała ją klasa 2b, malując polską flagę w ramach projektu "Biało-czerwona". Następnie odbyła się szkolna akademia okolicznościowa z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowana przez piąto- i szóstoklasistów, którą uświetniło wspólne zaśpiewanie hymnu państwowego oraz pieśni "Witaj, majowa jutrzenko". Dopełnieniem szkolnych obchodów było uczestnictwo w uroczystościach miejskich, podczas których delegacja SP4 złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego.