Dobre praktyki
"Dobre praktyki" to nie tylko nowe projekty podejmowane w zależności od potrzeb i możliwości, jakie przynosi każdy kolejny rok szkolny, o czym możemy się przekonać, przeglądając stronę internetową SP4.
"Dobre praktyki" to także kreatywność oparta na doświadczeniu; działania i programy realizowane w sposób ciągły, wzbogacające ofertę szkoły, a zarazem mocno zakorzenione w tradycji Czwórki i budujące jej wizerunek w środowisku. Do takich właśnie działań możemy zaliczyć:
  • lekcje basenu w oparciu o autorski program nauczania - o ich znaczeniu i skuteczności świadczy wysoki poziom umiejętności naszych uczniów, fakt, iż są oni rokrocznymi medalistami w zawodach pływackich;
  • wychowanie patriotyczne - dzięki edukacji w tej dziedzinie nasi podopieczni chętnie angażują się w organizację szkolnych apeli okolicznościowych oraz uczestniczą w miejskich manifestacjach patriotycznych;
  • uroczystość pasowania na ucznia oraz mundurki szkolne - Dzień Edukacji Narodowej to w naszej szkole tradycyjnie święto najmłodszych uczniów, którzy podczas pasowania otrzymują wyjątkowy prezent - mundurek szkolny - wyróżniający ich spośród uczniów innych szkół;
  • "Dzień Otwarty" dla przyszłych pierwszoklasistów i spotkania czerwcowe z wychowawcami - od kilku lat z powodzeniem realizujemy tę formę zapoznawania się ze szkołą;
  • tradycyjny rodzinny rajd i festyn - to imprezy integracyjne, które na stałe wpisane są w harmonogram  szkolnych wydarzeń - od wielu lat w taki sposób inaugurujemy i kończymy rok szkolny;
  • zespół teatralny - choć nazwa zespołu zmieniała się, podobnie jak skład szkolnej grupy teatralnej, pozostaje on niezmiennie wizytówką szkoły; kontynuując tradycje, rozsławiającego nas przed laty, "Kabaretu pod Cebulą", co roku zespół przygotowuje widowisko bożonarodzeniowe oraz montaże słowno-muzyczne, które są wysoko oceniane także poza murami szkoły;
  • "Noc w szkole" - czyli oglądanie szkoły "od kuchni" - to forma oswajania szkolnej rzeczywistości w sposób nietypowy i choć praktykujemy ją od wielu lat, nie przestała być dla dzieci atrakcyjna.