Wolontariat w naszej szkole
IMG_4718 (1).JPG

Nasze Szkolne Koło Wolontariatu daje możliwość angażowania się w sprawy społeczne. Oto nasi szkolni wolontariusze ❤️ zainteresowani ideą pomocy innym. W ramach tegorocznej działalności wzięliśmy udział w akcjach: „Szkoło Pomóż i Ty” na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych. „Góra Grosza”, z której dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodzina. Sprzedawaliśmy cegiełki z których dochód jest adresowany na zakup ortezy dla Bartosza Chrzana. Uczestniczyliśmy w inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Szkoła pamięta” mającej na celu uporządkowanie grobów osób cenionych w lokalnej społeczności. Zebraliśmy artykuły szkolne dla naszych rówieśników - uczniów szkół w Wilnie, Grodnie i Lwowie w kampanii: „Wizyta Świetego Mikołaja na Kresach”. Sprzedawaliśmy kartki na Boże Narodzenie ze Stowarzyszenia Sursum Corda zebrane środki trafiają do osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących. Zbieramy nakrętki aby wesprzeć rehabilitacje Zuzi Rak. Zaangażowaliśmy się w akcje: „Nakarm psa z Olx” ponieważ dobro zwierząt leży nam również na sercu. Organizujemy korepetycje dla uczniów potrzebujących. Praca w naszym Szkolnym Kole Wolontariusza przynosi nam dużo satysfakcji, buduje poczucie sensu pomagania innym i uczy pracy.