Warto Umieć Więcej

Dobiegł końca pierwszy rok zajęć z projektu unijnego Warto Umieć Więcej. Projekt ten to ponad dwa tysiące godzin zajęć w trakcie roku szkolnego, zarówno dla uczniów uzdolnionych jak i mających problemy w nauce. Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjnych i matematycznych, uczniowie klas starszych mieli zajęcia matematyczne, przyrodnicze, fizyczno-chemiczne, językowe, terapie pedagogiczne i zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej. Projekt realizowany będzie również w przyszłym roku szkolnym.