Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
  • ImageMagick reported an error: convert: unable to open image `sites/default/files/images/dyplom dla klasy Uniwesytet Dziecicy_0.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2712. convert: no images defined `sites/default/files/images/dyplom dla klasy Uniwesytet Dziecicy_0.thumbnail.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. .
  • Unable to create scaled Miniaturka image.
dyplom dla klasy Uniwesytet Dzieci.jpg

Klasa IVB wraz z wychowawcą Dominiką Gołębiowską realizowała w roku szkolnym 2019/2020 w ramach innowacji pedagogicznej projekt „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Umożliwił im to program fundacji Uniwersytet Dzieci: Uniwersytet Dzieci w Klasie. W ramach programu nauczyciel zrealizował cykl 8 lekcji kształtujących kompetencje społeczne, spełniających założenia podstawy programowej. Otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne, które pomogły rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów, umożliwiając im wszechstronny rozwój. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie rozwinęli umiejętności współpracy, komunikacji, rozpoznawania emocji oraz nawiązywania relacji społecznych. Uczniowie nie tylko poznawali głębiej samych siebie, ale i otaczający ich świat z innego punktu widzenia. Uczyli się rozpoznawać i wyrażać własne emocje. Uczyli się efektywnie pracować w zespole, rozwijali efektywność twórczego myślenia. Działo się bardzo dużo, było bardzo kolorowo. W załączeniu wybrane zdjęcia, które nie są w stanie w pełni przybliżyć naszej przygody z projektem.

Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB
Uniwersytet Dzieci w klasie IVB