Samorząd Uczniowski SP4
  • ImageMagick reported an error: convert: unable to open image `sites/default/files/images/dyplom dla klasy Uniwesytet Dziecicy.pdf.01_1.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2712. convert: no images defined `sites/default/files/images/dyplom dla klasy Uniwesytet Dziecicy.pdf.01_1.thumbnail.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. .
  • Unable to create scaled Miniaturka image.
IMG_5540.jpg
Oto tegoroczny skład Samorządu Uczniowskiego SP4.
Mateusz Biały - przewodniczący
Mateusz Stana - zastępca
Alicja Rduch - sekretarz
Gratulujemy i zapraszamy do działania!