Samorząd Szkolny 2018/2019
IMG_2921.JPG
W demokratycznych wyborach poprzedzonych kampanią - wybrano władze Samorządu Szkolnego 2018/2019.
 
Przewodnicząca SP4 - Anna Kareta
Zastępca - Jakub Mikołajek
Sekretarz - Paulina Afeltowicz