Samorząd Szkolny 2018/2019
IMG_2921.JPG

W demokratycznych wyborach poprzedzonych kampanią - wybrano władze Samorządu Szkolnego 2018/2019. 

Przewodnicząca SP 4 : Anna Kareta

Zastępca przewodniczącej: Jakub Mikołajek

Sekretarz : Paulina Afeltowicz