Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Tarcza

Drodzy Rodzice!

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony przez Miasto Cieszyn za pomocą systemu elektronicznego w terminie od 1 kwietnia od godz. 8.00 do 29 kwietnia do godz. 15.00. Link do rekrutacji on-line tutaj

Wszystkich rodziców chętnych do zapisania dziecka do SP4 prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szkoły.

Zasady rekrutacji:

W przypadku rekrutacji do szkół obwodowych rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na stronie naborowej, po czym wersję papierową zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania składa w sekretariacie szkoły obwodowej. Dziecko nie musi spełniać  żadnych dodatkowych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej jest przyjmowane z urzędu. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji w załączniku.

Jeśli rodzic/opiekun prawny wybierze szkołę poza obwodem - dziecko bierze udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Cieszyna (patrz załącznik). Rodzic/opiekun prawny może wytypować więcej niż jedną szkołę dla swojego dziecka, jednak wniosek o przyjęcie składa wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

W razie jakichkolwiek problemów pomoc można uzyskać w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!

 

ZałącznikWielkość
Szczegóły rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.pdf548.88 KB