Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
Drodzy Rodzice!
Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony przez Miasto Cieszyn za pomocą systemu elektronicznego dostępnego tutaj w terminie od 12 marca 2018 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00.

W przypadku rekrutacji do szkół obwodowych rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na stronie naborowej, po czym wersję papierową zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania składa w sekretariacie szkoły obwodowej. Dziecko nie musi spełniać żadnych dodatkowych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej jest przyjmowane z urzędu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji w załączniku. 

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzic/opiekun prawny wybierze szkołę poza obwodem - dziecko bierze udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyna (patrz załącznik). Rodzic/opiekun prawny może wytypować więcej niż jedną szkołę dla swojego dziecka, jednak wniosek o przyjęcie składa wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.
 
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów pomoc można uzyskać w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!
 
 

 

ZałącznikWielkość
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.pdf39.75 KB
Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna_2018.pdf1.5 MB