Nasi uczniowie na LSNFiS!
Eseiści :)

LSNFiS, czyli Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego w Ustroniu, to próba realizacji marzenia wielkiego filozofa i socjologa, który ideę jej powołania wysunął już w 1940 roku w swoich „Dziennikach". Szkoła ta miała stać się trwałym elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim. Po wielu latach udało się wreszcie zrealizować pomysł Profesora - 8 września 2014 roku zainaugurowano I edycję Szkoły. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wiele atrakcji dla młodzieży: wykłady zaproszonych gości, warsztaty (międzykulturowe, edukacyjne, artystyczne), grę miejską śladami Jana Szczepańskiego, a także konkurs na esej pod hasłem  - Odkrywanie mojej małej ojczyzny w kontekście Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w ziemię”, w którym wzięli udział nasi uczniowie. Konrad, Krzysztof i Grzegorz to autorzy prac, napisanych pod okiem polonistki, Jolanty Franek, które zostały wysoko ocenione prze Jury konkursu. Gratulujemy!