Międzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Day off”
  • ImageMagick reported an error: convert: unable to open image `sites/default/files/images/Sowacja 2017.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2712. convert: no images defined `sites/default/files/images/Sowacja 2017.thumbnail.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. .
  • Unable to create scaled Miniaturka image.

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży, zatytułowanym „Day off”, zorganizowanym pod patronatem Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w ramach projektu ”Zwolnieni z Teorii”. Jednym z jego celów jest zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczości i odłączenia się od elektroniki. Liczymy na sukcesy naszych uczniów... .  :)