Lekcja historii w muzeum
Klasa 6b na wystawie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego

12 marca - na lekcji historii - klasa 6b zamiast zostać w szkole wybrała się do muzeum na wystawę pod tytułem "Ochotnik do Auschwitz", poświęconą osobie rotmistrza, Witolda Pileckiego, żołnierza wyklętego i antykomunisty. Witold Pilecki znalazł się w obozie zagłady, by zbierać informacje na temat zbrodni ludobójstwa. Na podstawie jego raportów stworzono dokument opisujący Holokaust. Po wojnie władze komunistyczne oskarżyły go o szpiegostwo - w 1948 roku został aresztowany i zamordowany. Witold Pilecki to bohater narodowy, którego trzeba znać!