Kangur Matematyczny 2015
Kangur 2015
Kangur Matematyczny to międzynarodowy konkurs, którego ideą jest popularyzacja matematyki poprzez wspólną intelektualną zabawę. Adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich - od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach - rozgrywany jest w sześciu kategoriach. W szkole podstawowej są to: Żaczek (klasy drugie), Maluch (klasy trzecie i czwarte) oraz Beniamin (klasy piąte i szóste).
Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na którego rozwiązanie przeznacza się 75 minut i, trzeba przyznać, co roku nie brakuje chętnych do wzięcia w nim udziału. Świadomość istnienia swoistej wspólnoty (data konkursu jest taka sama we wszystkich krajach) oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. "Dzień Kangura" to w szkołach prawdziwie międzynarodowe matematyczne święto! 
Gratulujemy uczniom, którzy w tym roku otrzymali wyróżnienia w konkursie. A są to:
- Adam Kosak i Aleksander Gołębiowski (klasa druga)
- Julia Romanowska, Anna Kareta i Maja Kąkol (klasa trzecia)
- Oliwia Lipowczan i Małgorzata Kluska (klasa czwarta)
- Zuzanna Kusz, Franciszek Witalis i Barbara Foks (klasa piąta)
- Marek Ceban, Karolina Kuczera, Jakub Głuszek, Maksymilian Podżorski i Paulina Tomica (klasa szósta)