Informacja
  • ImageMagick reported an error: convert: unable to open image `sites/default/files/images/Zarzdzenie18.04.19-1.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2712. convert: no images defined `sites/default/files/images/Zarzdzenie18.04.19-1.thumbnail.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. .
  • Unable to create scaled Miniaturka image.

Szanowni Rodzice.

Akcja strajkowa nadal trwa. Dyrekcja szkoły, jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, nie dysponuje na dzień dzisiejszy danymi, które mogłyby decydować o zawieszeniu strajku. W związku z tym uruchamiamy na razie z dniem 24.04.2019r. (środa) zajęcia opiekuńcze na świetlicy. Zajęcia te będą się odbywać w godzinach od 6.45 do 16.15. Stołówka szkolna zostanie uruchomiona, dlatego prosimy o informację telefoniczną we wtorek (23.04.2019r.) w godzinach od 7.30 do 15.30, które z Państwa dzieci będzie korzystało z obiadu.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie

Informacja