I miejsce w powiatowym konkursie przyrodniczym
  • ImageMagick reported an error: convert: unable to open image `sites/default/files/images/Jaseka.JPG': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2712. convert: no images defined `sites/default/files/images/Jaseka.thumbnail.JPG' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. .
  • Unable to create scaled Miniaturka image.
20190103_174334.jpg

W drodze szkolnych eliminacji do udziału w powiatowym konkursie przyrodniczym „Mój cieszyński zielnik” wytypowani zostali: Wiktoria Czerkowska, Oliwia Knapik i Igor Jaworski. Uczniowie klas piątych zajęli I miejsce za własnoręcznie, wykonane według własnego pomysłu albumy roślin z Cieszyna i okolic. Konkurs, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Cieszynie miał na celu poznanie i popularyzację flory regionu oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych gatunków rodzinnej flory drzewiastej. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!