Fantastyczne Możliwości - program profilaktyczny
Uczestnicy programu profilaktycznego "Fantastyczne Możliwości"

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie klas 6b i 7b realizowali program wczesnej profilaktyki alkoholowej Fantastyczne Możliwości, który był kontynuacją zeszłorocznego programu Domowych Detektywów. Celem obu było opóźnienie momentu, w którym młodzież sięga po raz pierwszy po alkohol, a także ograniczenie skali problemów związanych z jego piciem. Uczniowie na lekcjach wychowawczych zapoznawali się z historiami bohaterów programu i wykonywali konkretne zadania.
Równolegle z zajęciami w szkole realizowany był także program edukacyjny dla rodziców, którego celem było przekazanie wiedzy pomocnej w podejmowaniu świadomych działań służących ochronie dzieci. Program zakończył się Wieczorem Fantastycznych Możliwości, w czasie którego uczniowie zaprezentowali zaproszonym gościom-rodzicom scenki przedstawiające różne techniki odmawiania.