Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach :)
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Logo Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom znane jest chyba wszystkim, nie tylko tym czytającym… więcej :) Jest to spowodowane tym, że realizowane przez Fundację przedsięwzięcia oprócz oczywistej promocji regularnego czytania i wartościowych książek dla dzieci i młodzieży podejmują też inne, ważne społecznie, tematy. W tym roku celem było budowanie świadomości proekologicznej i wrażliwości na potrzeby zwierząt. Do udziału w Tygodniu Czytania, który przebiegał pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach, zaproszono nie tylko znanych pisarzy i artystów, ale także przyrodników, miłośników zwierząt i weterynarzy. Mimo że tegoroczny OTCD dobiega końca, dostęp do ciekawych materiałów mamy przez cały rok - warto zajrzeć tu i tu, żeby się o tym przekonać :)