Samorząd Szkolny

Samorząd  Uczniowski  SP4 w Cieszynie w roku  szkolnym  2016/2017

Miłosz Fijałkowski (klasa 6b) - przewodniczący

Maja Kąkol (klasa 5a) - zastępca

Aleksandra Machalica (klasa 6a) - skarbnik