Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców i Rad Oddziałowych w roku szkolnym 2017/18

  • Przewodniczący: Mariola Gorzelany
  • Zastępcy:
  • Skarbnik:

Klasa 1

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7a

Klasa 7b
 

  • Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Cieszynie  57 8113 0007 2001 0176 5708 0001