realizujemy
  • Narodowy Program Rozwoju Sportu "Polski Sport 2024" to nnowacyjny, unikalny i opatentowany system, który umożliwia uczniom uczestnictwo w tym samym rzeczywistym czasie w ogólnopolskich e-spartakiadach, czyli zawodach on-line, bez konieczności opuszczania swojego szkolnego boiska czy hali. 
  • "Szkoła w ruchu" projekt ma uświadomić uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF-u, ale każda akrywność fizyczna podejmowana w ciągu dnia.
  • "WF z klasą" program mający na celu wspieranie nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów, kształtowaniu w nich nawyku regularnego uprawiania sportu. Program zwraca uwagę, iż szkolna aktywność to nie tylko rywalizacja zespołowa, czy promowanie sportowych talentów, ale także taniec, aerobik, sztuki walki, turystyka rowerowa i piesza oraz inne formy ruchu.
  • "Łatka na głodny brzuszek" program mający na celu zwalczanie problemu niedożywienia wśród dzieci, w ramach którego Fundacja dofinansowuje posiłki w szkołach na terenie powiatu cieszyńskiego.
  • "Śniadanie Daje Moc" celem programu jest zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
  • "Owoce w szkole" to unijny program skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym jego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania przez działania edukacyjne realizowane w szkołach.
  • "Mleko z klasą” to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku picia mleka przez dzieci w Polsce. Program „Mleko z klasą” ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności takich: jak konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne, a także współpracę z mediami.
  • "Klub Bezpiecznego Puchatka" to ogólnopolski program edukacyjny, mający na celu poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
  • "Moje miasto bez elektrośmieci" to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej.
  • "Bezpieczna droga do szkoły" to program skierowany do uczniów klas początkowych. Strażnicy miejscy rozmawiają przede wszystkim z pierwszoklasistami o bezpieczeństwie na drodze, w szkole i w domu.