organizujemy
  • rajd w Beskidy, w którym uczestniczą uczniowie, rodzice i nauczyciele
  • giełdy i festyny szkolne
  • andrzejki, mikołajki, wigilijki szkolne oraz bale i dyskoteki dla uczniów i rodziców
  • widowiska bożonarodzeniowe, akademie i imprezy dla środowiska lokalnego
  • zawody pływackie, różnorodne konkursy oraz akcje charytatywne
  • wypoczynek w czasie wolnym - obozy letnie i zimowiska