zapewniamy
  • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej
  • atrakcyjne, nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne - gimnastykę korekcyjną, sks; kółka: teatralne, wokalno-artystyczne, jęz. angielskiego, informatyczne, techniczne, biblioteczne
  • pomoc pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz opiekę medyczną
  • obowiązkowe zajęcia na basenie szkolnym
  • opiekę w świetlicy szkolnej
  • korzystanie z biblioteki szkolnej
  • możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej