Szkolne Koło Wolontariusza

W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariusza, które jest niewątpliwie jedną z najlepszych możliwości rozwoju uczniów. Ma ono na celu kształtowanie u młodzieży postaw prospołecznych, empatii, wrażliwości. Robiąc coś na rzecz innych zapewniasz sobie naturalne poczucie spełnienia. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, sugestie, działania. Nasz szkolny wolontariat działa w szkole, w środowisku lokalnym, a także angażuje się w różne akcje charytatywne i humanitarne. Nasze działania to:

  •  przybliżenie młodzieży idei wolontariatu,
  •  korepetycje koleżeńskie dla uczniów mających zaległości w nauce,
  •  pomoc na świetlicy szkolnej,
  • sprzedaż Świątecznych Kartek Dobroczynnych na Boże Narodzenie i Wielkanoc, dochód z tej akcji jest przeznaczony na pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym,
  • uczestnictwo  w przedsięwzięciu Góra Grosza, z którego daniny  przeznaczone są na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej,
  • współpraca z dyrekcją i Samorządem Uczniowskim,
  • opieka nad szkolną  gazetką wolontariacką,
  • udział w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza - 5 grudnia,
  • wykonanie pomocy dydaktycznych z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa

Nasi wolontariusze wykazują się pomysłowością oraz kreatywnością,  więc w zakresie naszego działania pojawią się na pewno zadania nowe dające szanse zaangażowania się na rzecz innych.