GŁOS w SPRAWIE
Protestujemy!
Szanowni Państwo,
 
Jako grono pedagogiczne SP4 w styczniu 2017 roku zaakceptowaliśmy propozycję powrotu do systemu organizacyjnego sprzed reformy oświatowej 1999 roku, zakładając, iż współistnienie w bliskiej odległości szkół podstawowych jest możliwe, a nawet korzystne, z punktu widzenia jakości edukacji i wychowania. Niestety, kolejne miesiące uzmysłowiły nam realne zagrożenie, które wiąże się z tym rozwiązaniem, jeżeli będzie ono oceniane wyłącznie pod kątem ekonomiczności.  Choć nasza mała szkoła ma wiele zalet, a reforma tego typu placówki miała docenić, dziś nasze istnienie jest zagrożone…
 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie to ponad sześćdziesiąt lat historii tworzonej przez kolejne pokolenia, które związek z tym miejscem czują do dnia dzisiejszego - w sposób szczególny doświadczyliśmy tego podczas obchodzonego niedawno jubileuszu. Przeżywaliśmy ten czas we wspólnocie osób, dla których Czwórka jest miejscem wyjątkowym, którzy  - podobnie jak my - czują się związani ze szkołą, identyfikują się z nią. Jako nauczyciele i wychowawcy mamy poczucie misji. Tworzymy szkołę, w której uczniowie czują się bezpiecznie - uczą się, rozwijają swoje zdolności, aktywnie i chętnie spędzają czas również poza lekcjami.
 
Czwórka to szkoła nowoczesna, która podejmuje wyzwania, realizuje wciąż nowe pomysły, bierze udział w projektach i kampaniach, nie tylko o zasięgu krajowym, ale również międzynarodowym, a jednocześnie pielęgnuje pamięć o przeszłości.  Cenimy  kreatywność, nie rezygnując z tradycji. Dla nas nie bez znaczenia jest fakt, że szkoła znajduje się w zabytkowym budynku przy placu Wolności z cesarskim dębem rosnącym na skwerku. Współczesność miesza się tu z przeszłością, co tworzy jedyny w swoim rodzaju klimat, który kształtuje naszą wrażliwość.
 
Jesteśmy niewielką szkołą, w której wszyscy się znają - nie ma „obcych”, „bezimiennych”. W przyjaznej, rodzinnej atmosferze łatwiej zbudować dobre relacje - zadbać o indywidualne podejście do każdego ucznia i zgodną współpracę grona pedagogicznego. Są to wartości bezcenne.
 
Wreszcie Czwórka to szkoła wyjątkowa, bo posiada własny basen, który umożliwia uczniom bezpłatne, regularne zajęcia z pływania oraz prowadzi klasy sportowe o profilu pływackim, które od wielu lat przynoszą chlubę naszemu miastu.
 
Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje łącznie sto dwadzieścia krytych pływalni. Na terenie powiatu cieszyńskiego - cztery. W Cieszynie są dwie, z czego tylko nasza umożliwia uczniom bezpłatne zajęcia w ramach wychowania fizycznego. Dzięki regularnie odbywającym się zajęciom uczniowie nabywają umiejętności pływackie na bardzo wysokim poziomie, dzięki którym od wielu lat osiągają najwyższe lokaty na szczeblu miejskim, powiatowym
i rejonowym oraz co roku znajdują się w piętnastce najlepszych spośród prawie dwóch tysięcy szkół podstawowych w województwie śląskim.
 
Poprzez regularne pływanie uczniowie stymulują rozwój psychofizyczny i korygują wady postawy, ponieważ pływanie ma najkorzystniejszy wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, co w dobie powszechnych wad postawy u dzieci i chorób cywilizacyjnych jest niezmiernie ważne! Ponadto umiejętność pływania zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, co przy łatwym dostępie do akwenów wodnych ma ogromne znaczenie! Warto w tym miejscu wspomnieć, że tylko w ostatnich pięciu latach w Polsce odnotowano ponad trzy tysiące utonięć. Czy zatem zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci można przeliczać na pieniądze?
 
Przez czterdzieści jeden lat istnienia basenu przy naszej szkole wykształciliśmy tysiące uczniów z umiejętnością pływania oraz nawykiem uprawiania sportu. Do dzisiaj wielu naszych absolwentów i ich rodziny korzystają z basenu przy SP4 w godzinach miejskich, bo pływanie, dzięki szkole, stało się ich nawykiem!
 
Kwestie ekonomiczne mają decydować o naszym losie, być argumentem „za” lub „przeciw” - a gdzie troska o drugiego człowieka? Szacunek? Nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie naszej społeczności. Mamy nadzieję na merytoryczną dyskusję w tej sprawie i zmianę spojrzenia na edukację. Jeszcze możemy sprawić, by Cieszyn stawiany był jako wzór bardzo dobrego przeprowadzenia reformy edukacji, a nie jej klęski.
 
Z poważaniem
 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie