Kalendarium roku szkolnego 2018/2019
  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 3 września 2018 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna -  23-31 grudnia 2018 r.
  • Ferie zimowe -  11-24 lutego 2019 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna -  18-23 kwietnia 2019 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 21 czerwca 2019 r.
  • Ferie letnie -  22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.